AKTIVNOSTIAKTUELNO

Rezime odredske takmičarske izviđačke sezone u 2019.godini

Takmičarska izviđačka sezona za 2019.godinu je završena.
Sumirali smo rezultate.I mi smo zadovoljni.
Naše ekipe su učestvovale na 13 takmičenja i to:Zenica,Doboj -Istok,Mostar,Brod,Jablanica,Banovići,Visoko,Banja Luka,Novi Pazar,Prijedor,Nemila,Vareš,Tešanj.

Prvo mjesto smo zauzeli na međunarodnim takmičenjima
1.Jablanica/ IV”Neretva 2019”/
2.Banovići /Konjuh planinom 2019”/
3.Novi Pazar /OIV”Stazama vukova 2019”/
4.Prijedor /”IV Kozara 2019”/

Drugo mjesto :
1.Mostar /”Izviđačka olimpijada 2019”/
2.Nemila /”Nemilska alka 2019”/

Treće mjesto:
1.Vareš /”Dani prijateljstva 2019”/

Ekipe koje su učestvovale na takmičenjima:
1.”Astra”:
Kurtić Dalila,Kurtić Lamija,Sadiković Sumeja,Sadiković Sajra,Šišić Šejla

2.”Sunshine”:
Dedić Aida,Sadiković Sumeja,Ramić Emina,Subašić Hanan

3.”Raja 300 belaja”
Ramić Emina,Ramić Dani,Piro Enida,Svrzo Ajnur

Čestitamo i drugim našim ekipama koje su bile na našem tradicionalnom takmičenju u Tešnju ali i na ostalim takmičenjima bez visokog plasmana

Mi smo zadovoljni i ponosi,a vi?