VIJESTI OI CRNI VRH

Pohvaljeni članovi odreda

Na osnovu Odluke Staba odreda za poseban doprinos u radu odreda na takmičarskom planu dodijeljena je ZAHVALNICA za :

1.Aida Dedić
2.Himzo Hasak
3.Lejla Hasak
4.Nermin Dugalić
5.Elma Deljkić
6.Denis Softić
7.Sandin Spahić
8.Dalila Kurtić
9.Sumeja Sadiković
10.Sajra Sadiković
11.Alma Pobrić

Na osnovu Odluke Štaba odreda ,a na prijedlog jedinica za poseban doprinos u radu dodijeljena je POHVALA za :

1.Alispahić Suljo
2.Rošić Maid
3.Huskić Jasmina
4.Softić Admira
5.Alihodžić Emina
6.Ostrvica Berina
7.Ramić Dani
8.Vehab Zerina
9.Balić Uma
10.Hadzalić Adin
11.Sinanović Adisa
12.Sinanović Naida
13.Navrboc Nejra
14.Halilović Naida

Čestitamo pohvaljenim članovima

https://www.facebook.com/izvidjaci.tesanj/posts/10156167920046624