AKTIVNOSTIAKTUELNO

“MAJSKI SUSRETI”TEŠANJ 2013

logo susreta

ELABORAT
„MAJSKI SUSRETI U TEŠNJU“

Odred izviđača „Crni vrh“ iz Tešnja organizuje takmičenje pod nazivom “Majski susreti u Tešnju”, koje će se održati 18.5.2013. u Tešnju.

Na takmičenju mogu učestvovati najviše dvije ekipe iz jednog Odreda (o mogućnosti slanja više ekipa može se konsultovati sa organizatorom takmičenja).

Ekipa se sastoji od 4 člana i to u sastavu 2+2 (2 planinke + 2 izviđača) uzrasta do15 godina.(ekonomičnost prijevoza).
Ukoliko ekipe budu u sastavu 3+1 ili 4+0, bit će kažnjene oduzimanjem 10% odnosno 20% bodova od zbira osvojenih bodova. Ekipe koje u svom sastavu budu imale članove starije od 15 godina bit će sankcionisane oduzimanjem bodova, i to 20% od ukupno osvojenih bodova.
Svi učesnici su dužni doći u Tešanj (poligon OŠ „Huso Hodžić“) do 10:00h, 18.5. 2013. godine.

SATNICA TAKMIČENJA

10:00 – Dolazak ekipa
10:00 – 10:30 – Prijave ekipa i pripreme za otvaranje takmičenja
10:30 – 11:00 – Svečano otvaranje takmičenja
11:00 – Start ekipa
15:00 – 15:30 – Dolazak ekipa
15:30 – 16:30 – Bodovanje zadataka (rad takmičarske komisije)
16:30 – 17:00 – Odmor za ekipe uz izviđačko druženje i obilazak znamenitosti Tešnja
17:00 – 17:30 – Proglašenje pobjednika i zatvaranje takmičenja

OBAVEZNA OPREMA
Lična i kolektivna oprema se boduju i utiču na konačni plasman ekipe.

LIČNA:
– Izviđačka uniforma
– Izviđačka marama
– Izviđačka knjižica

KOLEKTIVNA:
– Ruksak
– Zastavice
– Pribor za crtanje
– Prva pomoć

PREDZADATAK (predzadatak se boduje) – Marama odreda i suvenir mjesta iz kojeg dolazi ekipa.

ZADACI NA STAZI

1. Test
2. Čvorologija
3. Signalizacija (semafor)
4. Putni znakovi
5. Panoramski snimak
6. Prva pomoć
7. Poligon spretnosti

POJAŠNJENJE ZADATAKA

Ekipa na startu dobija mapu grada i zadatke nakon čega pristupa pronalasku kontrolnih tački. Svaka tačka se boduje sa 20 bodova. Ukoliko ekipa nije pronašla tačku, ili joj je pogrešno odredila položaj, kontrolor obavezno obilježava na mapi stvarni položaj kontrolne tačke.te umanjuje 10 bodova.

1.TEST
Test čini 10 pitanja iz oblasti prva pomoć,izviđačka organizacija i test općeg znanja.Svaki odgovor nosi 5 bodova.Maksimalni broj bodova je 50.

2.ČVOROLOGIJA
U ovoj disciplini učestvuje kompletna ekipa, a zadatak joj je da u što kraćem vremenu zavežu i razvežu 4 čvora (moguće vrste čvorova: ambulantni, ribarski, mrtvi, vrzina petlja, zastavni, skraćivaljka, detektivski ) koji će se nalaziti napisani na papirima. Vezivanje će se vršiti štafetno. Boduje se vrijeme i tačnost vezivanja čvorova. Maksimalan broj bodova je 100.

3.SIGNALIZACIJA
Ekipa pomoću signalnih zastavica prenosi poruku od 30 slova na daljini od 30 do 50 metara (bez slova č, ć, dž, đ, š, ž, q, w, x i y). Vrijeme za prenos poruke je 90 sekundi. Svako tačno preneseno slovo se boduje sa 2 boda. Ako poruka ima 22 i više tačnih slova, dobija se bonus na vrijeme. Bonus se računa tako što ekipa koja sa najboljim vremenom dobija 40 bodova, sa drugim vremenom 38 bodova itd. Maksimalan broj bodova je 100.

4.PUTNI ZNAKOVI
Na stolu se nalazi 20 koverti sa putnim znakovima. Svaki član izvlači 2 koverte, otvara ih , i pogađa putni znak koji se nalazi u koverti. Samo član ekipe koji izvlači kovertu smije pogađati znak. Za svaki tačno pogođen putni znak dobija se 10 bodova. Maksimalan broj bodova je 80.

5.PANORAMSKI SNIMAK
Zadatak ekipe je da slobodnom rukom izradi crtež dijela prirode ili zadanog objekta (likovni rad). Bitno je da se ne ucrtavaju pokretni elementi kao što su ljudi, auta itd. Tehnika crtanja je grafika. Maksimalan broj bodova je 50.

6.PRVA POMOĆ
Zadatak ekipe je da u zadatom vremenu praktično zbrinu zadatu povredu uz upotrebu trougle marame i drugih priručnih sredstava. Maksimalan broj bodova je 50.

7.POLIGON SPRETNOSTI
Trčanje u vreći
Molimo vas da se, u izviđačkom duhu, pridržavate svih navedenih uputa propozicija takmičenja, ali i uputa kontrolora na samom takmičenju. Svako nedolično ponašanje biće kažnjeno sa 30 bodova ili eventualnom diskvalifikacijom.

Prijave ekipa slati na:

Mail adrese: [email protected]

Ili poštom na adresu:Pobrić Mujo Momana Topreka 1 Tešanj

Ili direktno organizatorima na brojeve telefona:

Pobrić Mujo 061/794-674
Roša Sinan 061/304 – 341

Prijave slati najkasnije do 15.5. 2012. godine

Radujemo se Vašem dolasku na takmičenje“Majski susreti u Tešnju“ i očekujemo vas.

IZVIĐAČKI POZDRAV!

PRIJAVA EKIPE

ODRED IZVIĐAČA _________________________________________
MJESTO ________________________ ________________

IME EKIPE ____________________

1. _______________________________ vođa ekipe
2. _______________________________ član
3. _______________________________ član
4. _______________________________ član
IME EKIPE ____________________

1. _______________________________ vođa ekipe
2. _______________________________ član
3. _______________________________ član
4. _______________________________ član
VOĐE PUTA

1.___________________________________
2.___________________________________

Ekipa dolazi u Tešanj ______________________________________________,
(navesti prevozno sredstvo)
orijentaciono u _____________________________________________________.
(navesti vrijeme dolaska)

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *