VIJESTI OI CRNI VRH

NEĆEMO ZABORAVLJATI ZASLUŽNE LJUDE TEŠNJA

IN MEMORIAM
Edhem Pobrić Tešanj 1921.-6.10.1991.g.

Bio je najmlađi vijećnik ZAVNOBIH-a u sva tri saziva i 2.zasjedanja AVNOJ-a.Jedan je od organizatora formiranja partizanskih jedinica na ovim prostorima.Nakon rata svoje sposobnosti stavljao je u funkciju privrednog i društvenog napretka tešanjskog prostora.Bio je poslanik 1.saziva Skupštine Jugoslavije(1945) i član Savjeta SRBIH od njenog osnivanja.Početkom 70-tih godina 20.vijeka biran je za člana Savezne konferencije SSRN-a SFRJ.
Građani tešanjske općine u tri navrata birali su ga za svog delegata u Skupštinu SRBIH.Odlikovan je najvišim priznanjem Općine Tešanj,te privrednih i drugih društvenih subjekata,a nosilac je visokih državnih odlikovanja,kao i nagrade ZAVNOBIH-a.te PARTIZANSKE SPOMENICE 1941.
Dosadašnji historiografski i žurnalistički tekstovi se slažu u ocjeni da on i njegovo djelo predstavljaju jednu od prekretnica u razvoju moderne evropske države BIH,ali mu to nije smetalo da,kao lokalpatriota,učini sve da i tešanjska čaršija zakorači u te “vode”.
Umro je 6.oktobra 1991.u Sarajevu,a sahranjen,po svojoj želji, u Tešnju.