AKTIVNOSTIVIJESTI OI CRNI VRH

Bivak “Kiseljak”2020 Treći dan

Treći dan našeg bivaka na Kiseljaku uspješno protiče.Planske aktivnosti teku normalno.Posjetila nas je Azra Hadžikadunić,pomoćnica općinskog načelnika sa saradnikom Mehmedom Šehrićem.
Dobra vijest je da se bazeni otvaraju u nedjelju 12.7.2020.
Zbog toga produžujemo svoj bivak.
Ko čeka,taj i dočeka da se još uspješnije rekreiramo kroz plivanje.
PS…BIVAK BEZ MOBITELA 🙂